Spørsmål & Svar

cPanel / E-post

Denne informasjonen finner du oppgitt i e-post tilsendt fra oss ved aktivering av domene/webhotell ("Webhotell aktivert" eller "Konto aktivert" i emnefeltet). Om du har minstet informasjonen kan du legge inn en forespørsel om å få tilsendt denne informasjonen på nytt.

- logg inn på cPanel
- klikk under overskriften «E-Mail» linken «Default Address»
- klikk så linken «Set Default Address»
- legg så inn e-postadressen du ønsker skal være hovedadresse
- klikk knappen «Change»

Logg inn på ditt kontrollpanel (cPanel). Finn overskriften «E-Mail»og klikk under der linken «Forwarders» (betyr videresending). På siden som så kommer opp klikker du «Add Forwarder». På siden som så kommer opp legger du inn gjeldende e-postadresse i feltet til venstre. Legg altså kun inn det som skal stå foran @. Legg inn e-postadressen det skal videresendes til i feltet til høyre. Her legger du inn hele e-postadressen. Klikk så knappen «Add Forward». Forwardingen er nå på plass og du kan sjekke om forwardingen virker ved å sende en e-post til deg selv (e-postadressen du nå har satt opp forwarding for). Domenet må være aktivt for at dette skal fungere.

Det går fint å endre passordet på en e-postadresse for den som sitter som administrator for domenet (eier av domenet). Man får tilgang til dette ved å logge inn på kontrollpanelet cPanel med brukernavn og passord som oppgitt ved aktivering av webhotell.

- logg inn på cPanel
- klikk under overskriften «E-Mail» linken «Manage Accounts»
- finn så linjen som begynner med e-postadressen du ønsker å endre passordet for og klikk «Change Pass» ute til høyre på linjen
- skriv så inn nytt passord i tekstboksen ut for «New Password:» og klikk knappen «Change»
- nytt passord er nå lagt inn for din e-postadresse

Logg inn på ditt kontrollpanel på http://DITT_DOMENE/cpanel (hvor du bytter ut DITT_DOMENE med ditt virkelige domene).

På noen servere kan det være nødvendig å bruke http://cpanel.DITT_DOMENE

Se under overskriften "E-Mail" og klikk der linken "Manage Accounts". Klikk så linken "Add Account" nederst i det hvite feltet på siden og legg så inn ønsket e-postadresse sammen med passord. Fjern tallet som står ut for "Quota (optional)" og klikk knappen "Create". E-postadressen er nå satt opp på serveren med eget brukernavn og passord og kan legges inn i et lokalt e-postprogram.

Vær oppmerksom på at for ekstra e-postadresser som settes opp i cPanel så skal hele e-postadressen benyttes som brukernavn. Du legger altså inn kontoen med hele den nye e-postadressen som brukernavn, passordet du oppga når du la inn e-postadressen i cPanel, og som innkommende e-post (POP3) benytter du mail.DITT_DOMENE (hvor du bytter ut DITT_DOMENE med ditt virkelige domene som e-postadressen befinner seg på - altså alt som står etter @), og det samme for utgående e-post (SMTP) - mail.DITT_DOMENE.

Dette forutsetter at domenet som skal sende e-post FRA seg er hostet av oss:

- Logg inn på cPanel for domenet som skal sende e-post FRA seg
- Under overskriften «E-Mail» klikk linken «Mail Domain Forwarding»
- Klikk deretter linken «Add Domain Forwarder» nederst på siden
- Velg så domene/subdomene som skal sende fra seg e-post i nedtrekkslisten
- I feltet til høyre legg inn domenet som skal motta e-posten (eks. fra per.no til ola.no)
- Klikk knappen «Add Domain Forwarder»

En «Email Domain Forwarder» videresender all innkommende e-post over til et annet domene. Eks. om du setter opp per.no til å videresende til ola.no så vil all e-post til per.no bli videresendt til korresponderende e-postadresse på ola.no (info@per.no ville blitt videresendt til info@ola.no). Om du under «Manage Accounts» i cPanel på domenet som skal sende fra seg e-post har satt opp e-postadresser, så vil ikke e-post til disse bli videresendt. For komplett vidersending av all e-post så må altså alle oppførte adresser i domenet som skal sende fra seg e-post, slettes fra cPanel. Obs! Innstillinger for Mail Domain Forwarding overstyrer innstillinger for «Default Address» for domenet som sender e-post fra seg.

Ja. Måten man løser dette på er at man da via oppsettet for videresending av e-post i cPanel legger inn en «definert» mailadresse i feltet for hvilken e-postadresse som skal forwardes. Dette vil si at e-postadressen må være satt opp med eget passord i cPanel under «Manage Accounts». E-postadressen vil så beholde en kopi når videresending utføres.

Dersom man skulle sette opp en forwarding hvor man ikke skulle motta kopi selv ville man måtte satt opp en e-postadresse som det skulle vidersendes fra - som ikke var definert spesielt under «Manage Accounts». Om gjeldende adresse var satt opp under «Manage Accounts» så måtte denne fjernes.

For alle e-postadresser som opprettes i cPanel utover den som fulgte opprettelsen av webhotellet så skal hele e-postadressen benyttes som brukernavn. Sjekk dette ut og legg inn en support ticket dersom e-postadressen fremdeles ikke virker. Husk at et domene må være aktiv på Internett før en e-postadresse på aktuelt domene vil fungere.

E-post bruker av samme diskplass som hjemmesiden. Dvs. at etter du har lagt ut en evt. hjemmeside så har du så mye plass til e-post som det er diskplass til overs. Oversikt over hvor mye diskplass du til en hver tid har til rådighet finner du i venstre kolonne på forsiden av ditt kontrollpanel (cPanel) - under overskriften «General account information». «Disk usage» viser hvor mye diskplass du har brukt, og «Disk space available» viser hvor mye diskplass som er ledig. Om du bruker et lokalt e-postprogram vil det sjelden være et problem at man bruker opp diskplassen da man her med jevne mellomrom laster ned den e-post som til enhver tid kommer inn til serveren. Har man lite diskplass til rådighet må man likevel være oppmerksom på at det kan bli problem å motta e-post med store vedlegg. Om man kun benytter webmail må man passe på å slette gammel e-post med jevne mellomrom slik at man ikke «sprenger» diskplassen. Dersom man bruker opp (sprenger) tilgjengelig diskplass vil kontoen bli låst for innkommende e-post inntil diskplass blir frigjort ved sletting av gammel e-post eller ved sletting av filer ellers på webhotellet. Alternativt kan man bestille oppgradering til et større webhotell med mer disponibel diskplass.

Default på Apple's OS-X epost klient er «Slett etter en uke...» Problemet kan løses ved at man velger at mail skal slettes på server ved nedlastning til lokal klient.

For å lage en mailinglist logger du først inn på ditt kontrollpanel (cPanel). Under overskriften «E-Mail» klikker du linken «Mailing Lists». På siden som så kommer opp - klikk linken «Add List». På siden som så kommer opp gir du mailinglisten et navn i øverste felt, et passord for administrasjon i andre felt og i tredje felt velger du domenet mailinglisten skal gjelde for. Klikk så knappen «Create». Om opprettelsen av din mailinglist var vellykket vil du få opp en side med overskriften «Account Created». Nederst i det hvite feltet på denne siden finner du linken «Go Back», klikk denne. Du kommer nå tilbake på siden hvor du har oversikt over mailinglistene dine. For videre administrasjon for din mailinglist klikker du linken «Edit» ute til høyre for aktuell mailinglist.

Du får da opp en ny side med overskriften «XXX Administrative Authentication». Logg inn med passordet du opprettet tidligere og du er inne på administrasjonssiden for din mailinglist.

Du kan nå gå til følgende side for å se informasjon om mailinglisten du har opprettet: http://DITTDOMENE/mailman/listinfo/NAVNMAILINGLIST_DITTDOMENE (hvor du bytter ut «DITTDOMENE» med ditt virkelige domene og «NAVNMAILINGLIST» med det virkelige navnet på din mailinglist). Dette er også siden hvor brukere kan melde seg på mailinglisten og hvor man kan se en oversikt over alle innlegg (link øverst på siden)

Ja, selv om det er vanskelig å få 100% bukt med dette kan det dempes ved følgende tiltak:

Alle som har konto hos oss har en hoved-mailkonto som fungerer som en joker (catch all). Dette vil si at man får inn e-post til denne kontoen uansett hva som skrives inn foran @DITT_DOMENE (hvor DITT_DOMENE er ditt virkelige domene).

Eks. om man har domenet jensen.no så vil man få inn e-post uansett hva som skrives inn foran @jensen.no -> eks. julenissen@jensen.no, selv om man aldri har definert denne e-postadressen noe sted. Dette vet spammere om og funksjonen utnyttes ved at man bare føyer til et eller annet foran alfakrøllen foran ditt domene og du får det inn som e-post.

Ovennevnte funksjon kan deaktiveres, noe som for de aller fleste vil redusere mengden innkommende spam. Gå frem som følger for å deaktivere funksjonen:

Logg inn på ditt kontrollpanel (cPanel) og finn overskriften «E-Mail». Klikk under der linken «Default Address». Klikk så linken «Set Default Address» nederst på siden.

Du vil nå se teksten «Send all unrouted e-mail for:» + en dropdownliste (rullgardin) + «to:» + en tom tekstboks + knappen «Change». I den tomme tekstboksen skriver du inn følgende: :fail: (kolon og teskten «fail» og kolon). Klikk deretter knappen «Change». Du vil nå kun få inn e-post til e-postadresser som er spesielt definert (av deg) som aktive e-postadresser.

Om du tidligere ikke har definert de e-postadresser du ønsker å benytte må du nå definere disse. Gjør følgende: Klikk knappen «Home» øverst i høyre hjørne på siden (i kontrollpanelet cPanel) og finn overskriften «E-Mail». Klikk under der linken «Manage Accounts».

Der vil du se en liste over dine aktive e-postadresser. Om du ikke tidligere her har definert spesielle e-postadresser vil du nå kun se hovedkontoen din: «Main Account DITT_BRUKERNAVN Read WebMail». Dette er hoved-mailadressen din som du nå har deaktivert. Du skal nå sette opp de e-postadresser som du ønsker å benytte (og som du kanskje tidligere allerede har benyttet gjennom ditt hoved-brukernavn).

Klikk linken «Add Account» nederst på siden. Du vil nå se tre tekstfelt. De to øverste skal fylles ut. I det nederste skal du fjerne tallet som står der fra før og la dette feltet stå tomt. I det øverste feltet legger du inn det som i din e-postadresse som skal stå foran alfakrøllen. I felt nummer to legger du inn et valgfritt passord. Klikk så knappen «Create». E-postadressen er nå satt opp (definert). Du kan nå klikke linken «Go Back» for å se at e-postadressen har havnet i oversikten over e-postadresser på ditt domene.

Du må nå justere oppsettet i ditt lokale e-postprogram for å kunne motta mail på e-postadressen. Ulikt hovedkontoen din hvor du kun hadde et ord som brukernavn, skal disse ekstra e-postadressene som du definerer som beskrevet over, ha hele e-postadressen som brukernavn. Om du har lagt inn et nytt passord i forhold til det du hadde før må også dette justeres lokalt. Om du ikke får dette til å fungere kan du forsøke å bytte ut alfakrøllen med et plusstegn. Eks. med e-postadressen jens@jensen.no kan du velge om du vil benytte følgende to brukernavn: jens@jensen.no eller jens+jensen.no

Test ditt nye oppsett ved å sende en e-post til deg selv.

Vi har mulighet til å aktivere dette og har tidligere også kjørt med denne tjenesten. Problemet er at spamfiltre ikke er fullkomne og av og til sorterer ut mail som ikke er spam, mailer som kanskje var viktige for kunden å få men som ble borte. Særlig for de som ikke har allverdens av datakunnskap byr dette på problemer da men har vanskeligheter med å finne disse igjen. Vi måtte bruke uforholdsmessig mye support på dette og valgte å deaktivere funksjonen. Vi anbefaler de som ønsker spamfiltre å anskaffe seg filtre som inntalleres lokalt på egen pc.

Av og til hender det at internettleverandørene (eks. Telenor, Tiscali osv.) endrer sine innstillinger slik at man må benytte deres SMTP (utgående e-postserver) for å få sendt e-post.I slike tilfeller må man endre innstillingene i e-postprogrammet og legge inn nternettleverandørs SMTP i feltet for «SMTP (Utgående e-postserver)» isteden for mail.

Internettleverandørene har ulike SMTP.
Her er de mest vanlige:

Bluecom: mail.bluezone.no
Chello/UPC: smtp.chello.no
ENTER VG: smtp.enter.vg
KabelTV.no: mail.ktv.no
Netcom: smtp.netcom.no
NextGenTel: mail.broadpark.no
Nextra: mta.online.no
Nordkom NKTV: mail.nktv.no
SenseWave/FreeWave: mail.sensewave.com
Smartcall: mail.smartcall.no
Software Solutions AS: mail.software.no
Start.no: smtp.start.no
Tele2: mail.c2i.net
Telenor ADSL: smtp.online.no
Telenor Online: smtp.online.no
Telenor FriSurf: smtp.frisurf.no
Tiscali World Online: smtp.tiscali.no
Trollnett: smtp.trollnett.no

Dette er dessverre en vanlig metode blant folk som sender ut SPAM. Det kalles å spoofe e-post adresser. Det betyr at avsenderen utgir seg for å være en annen e-post adresse en den egentlig er. Se mer informasjon om dette på Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/E-mail_spam eller Webopedia http://www.webopedia.com/TERM/E/e_mail_spoofing.html Dette betyr at hvem som helst kan sende e-post til hvem som helst med hvilken som helst avsenderadresse. Det betyr ikke at noen kan sende fra din e-post konto eller lese din e-post. Det er ingenting man pr. i dag kan gjøre for å forhindre dette. Dagens e-post teknologi ble utviklet for mange tiår siden, da man ikke tok høyde for dagens problemer. Det er forventet at et system som kalles SPF vil bli standard om få år, og dette problemet vil dermed bli redusert.