Spørsmål & Svar

cPanel / Statistikk

Logg inn på ditt kontrollpanel (cPanel) på følgende adresse:
- http://DITT_DOMENE/cPanel (hvor du bytter ut DITT_DOMENE med ditt eget domene)
- under overskriften «Stats» klikker du linken «Webalizer Web Stats»
- klikk så link for aktuell måned

Det er mulighet for dette men da må du opprette et subdomene for den brukeren/mappen som skal ha egen statistikk. Dette kan du gjøre via cPanel («Manage SubDomains» under overskriften «Domains»). Brukeren og subdomenet får da automatisk en egen undermappe på ditt webhotell hvor alle filer for dette må legges. Mappen vil få samme navn som ordet du velger i subdomenet. Eks. med domenet jensen.no og ved opprettelse av subdomenet support.jensen.no så vil det automatisk opprettes en undermappe på webhotellet til jensen.no hvor undermappen får navnet «support». Separat statistikk for subdomenet kan ses under «SubDomain Stats» under overskriften «Domains» i cPanel.

Hits Alle forespørsler fra nettleserne til de besøkende rettet mot en eller annen fil tilhørende domenet. Det gjelder hvilke som helst filer som html filer, bilder, lydfiler, script osv. Hver eneste linje i loggen blir regnet som en «hit». Tallet representerer totalt antall «hits» rettet mot domenet i angitt tidsperiode.
Files Enkelte forespørsler rettet mot domenet (fra den besøkendes nettleser) krever at serveren sender et eller annet tilbake til den besøkende. Det kan være html-filer, bilder osv. Når dette skjer regnes dette som en «file» (fil). «Hits» blir således innkommende forespørsler mens «files» blir hva serveren sender tilbake til den besøkende. For eksempel så vil script-filer kunne utelates her.
Pages I all hovedsak antall viste websider. Dette tallet inkluderer ikke andre filer som er tilknyttet en aktuell webside - eksempelvis et bilde. Hva som blir regnet for en webside er stort sett filer med endelsen .htm .html .php .asp .cgi .pl - men også andre filtyper kan forekomme.
Visits Dette angir anntall reelle besøk på ditt webområde. Det blir knyttet opp imot den besøkendes IP-adresse og det blir ikke telt som et nytt besøk før etter at 30 minutter er gått fra den første gang vedkommende var inne på websiden.
Sites Angivelse av hvor mange forskjellige besøkende som har vært inne på websiden i aktuell tidsperiode. Samme besøkende i perioden vil ikke bli telt to ganger. Tallet beregnes utifra registrerte unike IP-adresser.
KBytes KBytes står for kilobytes og viser hvor stor mengde data serveren har sendt ut i forbindelse med visning av din webside til besøkende - målt i kilobytes. Én kilobyte er 1024 bytes. Tallet genereres direkte fra logfilen.