Spørsmål & Svar

cPanel / FileManger

Du setter inn koden for responsskjemaet i html-koden på en vanlig hjemmeside.
Dvs. et sted mellom <BODY> -og </BODY>

 • Sett først inn følgende kode:  --------------------Klipp under her------------------

  <form METHOD="POST" ACTION="process.php">

  --------------------Klipp over her------------------
 • Sett så inn de forskjellige form-elementene du ønsker å ha med.

  Eks.:

  -------------------Klipp under her------------------

  Fornavn: <br><input type="text" name="fornavn" size="29"><br><br>

  Etternavn: <br><input type="text" name="etternavn" size="29"><br><br>

  Adresse: <br><input type="text" name="adresse" size="29"><br><br>

  Postnr/sted: <br><input type="text" name="postnr_sted" size="29"><br><br>

  Telefon: <br><input type="text" name="telefon" size="29"><br><br>

  E-post: <br><input type="text" name="epost" size="29"><br><br>

  Kommentar: <br><textarea rows="5" name="kommentar" cols="29"></textarea><br><br>

  Ønsker å få tilsendt mer info: <input type="checkbox" name="send_info" value="Ja"><br><br>

  Jeg synes deres webside er: &nbsp; Ok&nbsp;<input type="radio" name="deres_webside_er" value="Ok">&nbsp; Fin&nbsp;<input type="radio" name="deres_webside_er" value="Fin">&nbsp; Kjempefin&nbsp;<input type="radio" name="deres_webside_er" value="Kjempefin"><br><br>


  --------------------Klipp over her------------------ • Følgende kode setter du inn for å lage en knapp for å sende forespørsel/respons:  -------------------Klipp under her------------------

  <input type="submit" value="Send">

  --------------------Klipp over her------------------ • Avslutt med følgende kode:  -------------------Klipp under her------------------

  </form>

  --------------------Klipp over her------------------


Lagre siden og legg den ut på Internett.

 

Lag PHP-fil og foreta endringer

 • Lag en fil som heter process.php. Legg i denne filen inn følgende (og kun følgende):

  -------------------Klipp under her------------------

  <?php
  @extract($_POST);
  $fornavn = stripslashes($fornavn);
  $etternavn = stripslashes($etternavn);
  $adresse = stripslashes($adresse);
  $postnr_sted = stripslashes($postnr_sted);
  $telefon = stripslashes($telefon);
  $epost = stripslashes($epost);
  $kommentar = stripslashes($kommentar);
  $send_info = stripslashes($send_info);
  $deres_webside_er = stripslashes($deres_webside_er);
  $subject = 'Respons fra hjemmesiden';
  mail("DIN_E-POSTADRESSE","$subject","
  Fornavn.....................: $fornavn
  Etternavn...................: $etternavn
  Adresse.....................: $adresse
  Postnr/sted.................: $postnr_sted
  Telefon.....................: $telefon
  E-post......................: $epost
  Send meg mer info...........: $send_info
  Jeg synes deres webside er..: $deres_webside_er
  Kommentar...................: ->

  $kommentar
  ","From: $fornavn $etternavn <$epost>");
  header("location:http://DITT_DOMENE/takk.htm");
  ?>

  --------------------Klipp over her------------------

 • De to første linjene lar du stå urørt
 • Den neste linjen ($fornavn = strip... etc.) representerer et felt i responsskjemaet ditt. Det skal være en slik linje for hvert felt. Her bytter du ut ordet etter dollartegnet ($) med navnet på feltet i responsskjema (obs! to plasser på hver linje). Bytt kun ut ordet dersom du gir feltet i responsskjemaet et annet navn enn beskrevet i eksempelet tidligere. Om du har flere felter i skjemaet kopierer du linjen $fornavn = strip...etc og limer den inn rett under den som står der fra før. Endre så navnet etter dollartegnet (obs! to plasser på hver linje) slik at det samsvarer med navnet på feltet i responsskjemaet. Fortsett slik til du har én linje for hvert felt i responsskjemaet. Linjene her samsvarer med eksemplet for responsskjema høyere opp på siden.
 • På linjen som begynner med $subject = "Respons... kan du bytte ut teksten «Respons fra hjemmesiden» med tekst du ønsker skal vises i emnefeltet på e-post du mottar fra responsskjemaet.
 • På linjen som starter med mail("DIN_E-POSTADR... endrer du teksten DIN_E-POSTADRESSE til den e-postadressen du ønkser å få sendt innholdet fra skjemaet til.
 • På linjen som starter med Fornavn... og påfølgende linjer skal ordene etter $ (dollartegnet) gjentas i samsvar med slik de er oppgitt på linjene over (bortsett fra $subject). På linjen foran dollartegnet kan man skrive den beskrivende teksten man ønsker skal komme til syne i e-posten man mottar - foran selve infoen som blir lagt inn i skjemaet. Pass på å ikke fjerne dollartegn, komma, semikolon eller anførselstegn.
 • På linjen som starter med "."From... må ordene etter de to første dollartegnene være de samme som navnene på fornavn og etternavn -feltene i responsskjemaet. Ordet etter det tredje dollartegnet må være det samme som navnet på feltet for e-postadresse - e-postadresse til den som legger inn info i responsskjemaet.
 • På linjen som starter med header("location... kan man endre teksten «DITT_DOMENE» med ditt virkelige domene og «takk.htm» med navnet på filen/siden som skal komme frem som en bekreftelse på at informasjonen i skjemaet er sendt.


Overfør php-filen til serveren

 • Lagre endringer og overfør process.php til samme mappe på ditt webhotell som hvor ditt responsskjema ligger. Pass på at filen har endelsen .php (ikke .txt eller .htm eller noe annet) responsskjemaet vil ellers ikke fungere.


Test responsskjemaet

 • Har du fulgt instruksene hele veien er det nå klart til å teste ut om responsskjemaet virker som det skal. Dette gjør du enkelt ved å gå ut på Internett til den siden hvor du har responsskjemaet ditt. Legg inn litt informasjon i feltene og klikk «Send». Har du gjort alt riktig skal du motta en e-post med informasjonen du nettopp la inn.