Spørsmål & Svar

cPanel / Mappebeskyttelse

Passordbeskyttelse fungerer på mappenivå, og alt som ønskes passordbeskyttet må legges inn i en fritt valgt mappe på ditt webområde (mappen må ligge inne i public_html). Passordbeskyttelse legges så inn på adgang til denne mappen.

Logg inn på ditt kontrollpanel cPanel. Finn så overskriften "Site Management" og klikk under der linken "Web Protect".

Klikk så navnet (teksten ved siden av bildet av selve mappen) til den mappen du ønsker å beskytte. Om du må bevege deg innover i mappestrukturen for å finne aktuell mappe så klikker du bildet av selve mappen det gjelder (ikke teksten ved siden av). Klikk "Up one level" for evt. å gå oppover/tilbake i mappestrukturen igjen.

Etter at du har valgt mappe som skal beskyttes ved å klikket teksten for denne mappen, setter du en hake i boksen ut for "Folder requires a passwo...", og velger et valgfritt navn for det beskyttede området ved å legge dette inn i tekstfeltet ut for "Protected Resource Name:". Klikk deretter knappen "Save".

Videre må du nå legge til brukernavn og passord som skal gi adgang til mappen. Klikk først "Go Back" for å komme tilbake til administrasjonssiden for passordbeskyttelse for aktuell mappe, og legg deretter inn valgt brukernavn i tekstfeltet ut for "UserName:" og valg passord i tekstfeltet ut for "Password:". Klikk så knappen "Add New User". Din mappe er nå passordbeskyttet og man må legge inn oppgitt brukernavn og passord for å få tilgang til innholdet i mappen.

Klikk på ikonet for selve mappen for å navigere innover i mappestrukturen, men på teksten ved siden av mappen (mappenavnet) for å passordbeskytte aktuell mappe.

Forklaringen finnes også øverst på siden for passordbeskyttelse i cPanel: «Please select the folder you wish to protect by clicking on its name. You can navigate by clicking on icons»

Når du med nettleseren er inne under passordbeskyttelse av mapper i cPanel (Site Management/Web Protect). Klikk linken ved siden av en av mappene - som om du ville passordbeskytte denne. Gå så opp i adressefeltet på selve nettleseren og fjern den siste teksten slik at det siste som står er «public_html». Trykk så «Enter» på tastaturet og du får mulighet til å legge inn passord på rotmappen.