Spørsmål & Svar

cPanel / FTP

Sjekk først:

- Som Host Name bruker du ditt domene
- Rett passord
- Rett brukernavn

Ditt domene er aktivt på Internett (merk at det kan ta noen dager etter at aktiveringsmail for webhotell er sendt ut før domenet er aktivt på Internett. Vanligvis 1-3 dager).

Om du er sikker på at ovenstående stemmer og du er sikker på at du er koblet til Internett, så kan problemet ofte skyldes at man sitter bak en brannmur som er stilt inn på å nekte bruk av FTP. Om du selv har tilgang til å administrere brannmuren kan du (på eget ansvar) forsøke å midlertidig skru av brannmuren for å se om du får koblet til da. Husk for all del på å starte brannmuren igjen når du evt. er ferdig med overføring av filer. Om du ikke har tilgang til å administrere brannmuren selv anbefales du å rådføre deg med vedkommende som har dette (IT-ansvarlig).

Det kan selvsagt være flere årsaker til dette, men sjekk følgende punkter:
- som Host Name bruker du domenet FTP-kontoen ble satt opp på
- legg inn samme passord som du oppga ved opprettelse av FTP-konto
- som brukernavn (Login) skal du benytte: brukernavn@domene (hvor du bytter ut «brukernavn» med det virkelige brukernavnet du la inn ved opprettelse av FTP-kontoen og «domene» med de virkelige domenet).

Her skal du skrive public_html (eller www som også fungerer). Om du velger å ikke skrive noe i dette feltet (som også fungerer) så må du etter å ha fått kontakt med serveren, klikke deg inn i mappe public_html før du overfører filer. Alle filer tilhørende hjemmesiden skal ligge inne i mappe public_html (www er en snarvei til public_html).

Ja!

- Logg inn på cPanel og finn overskriften «Files»
- Klikk linken «File Manager»
- Her får du tilgang til et system hvor du kan laste opp filer, slette filer og sette rettigheter på filer/mapper. Klikk på selve mappeikonene for å navigere inn i mappen. Klikk på navnet ved siden av mappeikonet/filikonet for å få opp diverse administrative alternativer for respektive fil/mappe ute til høyre i skjermbildet.
- Du har også her tilgang WYSIWIG-editering via linken «Edit File» dersom du klikker filnavnet til html-filene