Spørsmål & Svar

cPanel / Backup

Vi tar automatisk backup av siden din ved faste intervaller og kan gjenopprette siden om noe galt skulle skje. Det er likefullt kundens ansvar å selv ta backup og oppbevare disse. (Se pkt. 4.3 i tjenesteavtalen)

VIKTIG: Vår backup er ment for å gjenopprette feil som blir forårsaket av feil på serveren. Ikke feil/uhell som kunden lager. Du må selv ta backup før du eksperimenterer med kontoen din.

Slik gjør du:
For å ta backup av filene på hjemmesiden din logger du deg inn via FTP og laster ned hele webområdet ditt på din lokale pc.

For å ta backup av databasen din logger du deg på cPanel. I menyen "Databases" finner du linken "phpMyAdmin". Trykk på denne. Velg så "Export", og velg hva du ønsker å ta backup av.

Ja, det kan vi.

Være oppmerksom på at vi har sett oss nødt til å ta betalt for denne tjenesten. Flere har begynt å bruke dette som en enkel måte å løse problemet på når de har rotet det til. Det er en del arbeid knyttet til å kjøre full restore på en konto, og vi tar derfor nå betalt for å gjøre dette.

Du kan selv ta backup av både hjemmeside og databaser og gjenopprette disse ved å importere backupen din. Du trenger da ikke hjelp fra oss for å få dette til. Vær nøye med å ta backup før du gjøre større endringer på kontoen din.

Dersom vi skal hjelpe deg, gjelder følgende priser:
200 kr for backup.
200 kr for å gjenoppbygge databasen.
500 kr for gjenopprettelse (restore) av hele kontoen.

Om feilen skyldes noe utenfor din/brukerens kontroll, gjør vi dette selvsagt gratis.

Vi gjør oppmerksom på at vår backup er tidsmessig begrenset, og at vi derfor ikke kan gi noen garantier for at en restore vil løse dine problemer hvis det er behov for å gå enda lengre tilbake i tid.