Spørsmål & Svar

cPanel / MySQL Database

For å sette opp en MySql-database på våre Linux-servere benytter du databaseverktøyene du finner i cPanel (kontrollpanelet).

Logg inn på cPanel, finn så overskfriften «Databases» og klikk under der linken «Manage Mysql». For å legge til en database legger du til navnet på databasen i feltet under overskriften «Databases:» og ut for der det står «Db:» og klikker knappen «Add Db». Merk at databasen automatisk får navn av typen brukernavn_databasenavn. Det er ikke mulig å lage database uten at ditt brukernavn (brukernavn for webhotell) kommer som første del av databasenavnet.

Etter at databasen er opprettet må bruker for databasen opprettes. Klikk linken «Go Back» for å komme tilbake til administrasjonssiden for database og finn overskriften «Users:» fyll ut feltene ut for «UserName:» og «Password:» og klikk knappen «Add User».

Etter at databasebruker er opprettet må brukeren legges til den aktuelle databasen. Klikk «Go Back» for å komme tilbake til administrasjonssiden for database og finn igjen overskriften «Databases». Nederst under denne seksjonen vil du finne to dropdownlister ved siden av hverandre. Den ene med forteksten «User:» den andre med «Db:». Velg i dropdownlisten ut for «User:» hvilken bruker du ønsker å legge til i den databasen som du velger i dropdownlisen til høyre (ut for «Db:»). Klikk så knappen «Add User to Db».

Ja!

For å få dette til å fungere må du først logge inn på cPanel , under overskriften «Databases» - klikk «MySQL Databases». Gå nederst på siden og finn overskriften «Access Hosts:». Til høyre for teksten «Host (% wildcard is allowed):» legger du enten inn din egen IP-adresse (dersom du har fast IP), eller kun et prosenttegn (%) for å få tilgang fra hvor som helst.

Du vil nå kunne få access til dine databaser ved hjelp av ditt brukernavn og passord som oppgitt under oversikten for «MySQL Databases» i cPanel. Som host benytter du serverens IP (ikke localhost). Ta kontakt med oss dersom du er usikker på IP til serveren hvor du har ditt webhotell og din database.