Spørsmål & Svar

cPanel / Annet

Oversikt over hvor mye diskplass du til en hver tid har til rådighet finner du i venstre kolonne på forsiden av ditt kontrollpanel (cPanel) - under overskriften «General account information». «Disk usage» viser hvor mye diskplass du har brukt, og «Disk space available» viser hvor mye diskplass som er ledig.

Les mer detaljert om hvilke mapper og filer som tar plass ved å gå til forsiden av ditt kontrollpanel (cPanel) - klikk «Disk Usage Viewer» under overskriften «Site Management» i kolonne til høyre. Klikk så knappen «Show Top Level». Du får nå en oversikt over toppnivåmappene dine. «public_html» inneholder webfiler og «mail» inneholder e-post. Klikk navnet til mappene for å bevege deg innover i mappestrukturen og få mer detaljert oversikt over hva som tar plass.

Merk at mail og webfiler benytter av samme diskplass. Om du sprenger diskkapasiteten for ditt webhotell så vil du ikke kunne ta i mot innkommende mail.

Logg inn på ditt kontrollpanel (cPanel). Finn overskriften «Site Management» og klikk under der linken «Redirects». På siden som så kommer opp legger du inn webadressen du ønsker domenet skal peke mot i feltet til høyre. Skriv IKKE inn «http://». Velg om dette skal være en varig løsning (permanent) eller bare midlertidig (temporary). «Temporary» anbefales da dette fører til at evt. senere endringer av webadressen du har lagt inn raskere blir oppdatert på Internett. Klikk så knappen «Add». Forwardingen er nå på plass og du kan sjekke i nettleseren om det fungerer. Domenet må være aktivt for at dette skal fungere.

Ja. Last ned «norske språkfiler for phpbb» fra filarkivet. Filene kommer pakket som en zip-fil og om du ikke har WinZip eller annet program for å pakke ut zip-filer på din datamaskin må du først laste ned «WinZip». Pakk ut den nedlastede filen.

Filene skal så overføres til mappen på ditt webhotell hvor du har ditt forum installert. Overfør hele mappen «lang_norwegian» til public_html/FORUM_MAPPE/language/ (hvor FORUM_MAPPE representerer mappen du selv har navngitt for ditt forum).

Gå så til http://DITT_DOMENE/FORUM_MAPPE/admin (bytt ut DITT_DOMENE med ditt virkelige domene og FORUM_MAPPE med mappen hvor ditt forum ble installert) som er siden hvor du som administrator for forumet logger inn på din adminside. Klikk så linken «Configuration» under overskriften «General Admin» i menyen til venstre. Bla deg så nedover på siden til du finner teksten «Default Language» og velg «Norwegian» i dropdownlisten. Klikk så knappen «Submit» nederst på siden. Norsk språk er nå satt som standardspråk for nye medlemmer i forumet.

Du kan teste dine nye innstillinger ved å gå til http://DITT_DOMENE/FORUM_MAPPE. Om språket fortsatt her er engelsk klikker du, etter å ha logget inn på forumet, linken «Profile» øverst på siden og blar deg så ned til teksten «Board Language». Velg her «Norwegian» i dropdownlisten og klikk knappen «Submit» nederst på siden. Forumet vil nå ha norsk som standard språk og du som bruker vil få forumet vist med norsk språk.

Du slettet forumet i to trinn:

1. Logg inn på ditt kontrollpanel (cPanel) og under overskriften «Databases» klikk linken «Manage Mysql». Finn så på denne siden overskriften «Databases:» og under der den databasen som har et navn som inneholder «_xmb». Klikk så knappen «Delete». Databasen tilhørende forumet er nå slettet.

2. Gå så inn i mappen på ditt webhotell hvor filene tilhørende ditt webhotell er lagret og slett alle filene slik at mappen blir tom. Om du ikke har planer om sette opp et nytt forum kan du i tillegg slette hele mappen. Forumet er nå totalt slettet fra ditt webhotell.

- Logg inn på ditt kontrollpanel, cPanel, på http://DITT_DOMENE/cpanel (bytt ut DITT_DOMENE med ditt virkelige domene)
- Finn overskriften «CGI Scripts»og klikk derunder linken «Advanced Guestbook»
- Gjesteboken vil bli installert i en mappe på ditt webhotell. Legg inn ønsket navn på mappen og klikk knappen «Install»
- Gjesteboken har nå blitt installert på http://DITT_DOMENE/MAPPENAVN (erstatt DITT_DOMENE med ditt virkelige domene og MAPPENAVN med navnet du ga mappen).
- Du kan så logge inn på administrasjonssiden for gjesteboken ved å klikke linken «Administration» øverst til høyre på siden. Standard brukernavn er «test» og standard passord er «123». Brukernavn og passord bør via administrasjonssidene endres så snart som mulig.

For å få norsk språk i gjesteboken kan du laste ned norsk språkfil fra filarkivet. Veiledning for installasjon følger med ved nedlastning.

Dersom bilder og ikoner i gjesteboken ikke vil vise og gjesteboken ellers er satt opp korrekt kan man oppleve dette dersom man har aktivert bestkyttelse mot «hot linking». Man må da deaktivere beskyttelse mot «hot linking».

Hotlinking er når en annen nettside linker direkte (legger inn din URL i sin html-kode) til et av dine bilder eller multimediafiler og inkluderer det direkte på sin nettside. Ikke bare er dette tyveri men disse bruker også «ulovlig» av båndbredden på serveren hvor du har ditt webhotell hver gang bildet blir vist. HotLink Protection er å hindre andre i å få muligheten til å få misbrukt elementer på din webside på denne måten.

For å legge inn HotLink Protection gjør du:
- logg inn på ditt kontrollpanel, cPanel, på http://DITT_DOMENE/cpanel (bytt ut DITT_DOMENE med ditt virkelige domene)
- finn under overskriften «Site Management» linken «HotLink Protection» og klikk denne
- legg i det store feltet (la de som står der fra før være) inn de domener du ønsker skal ha lov til å benytte seg av HotLinking (om noen)
- ut for «Extensions to allow» legger du inn filtyper (etternavn/extensions) du ønsker å beskytte
- ut for «Url to Redirect to» kan du evt. legge inn webadressen til en webside du ønsker å videresende evt. hotlinkerne til
- klikk så knappen «Activate»

Vi har dessverre ikke fått utviklet bruksanvisning på norsk. Engelsk bruksanvisning finnes her: http://www.cPanel.net/docs/cp/

Vær oppmerksom på at illustrasjonene ikke nødvendig stemmer helt overens med de du finner i ditt kontrollpanel. Dette kommer av at cPanel finnes i en rekke forskjellige design. Funksjonene er imidlertid de samme.

Ja!

* Logg inn på cPanel og finn overskriften «Files»
* Klikk linken «File Manager»
* Her får du tilgang til et system hvor du kan laste opp filer, slette filer og sette rettigheter på filer/mapper. Klikk på selve mappeikonene for å navigere inn i mappen. Klikk på navnet ved siden av mappeikonet/filikonet for å få opp diverse administrative alternativer for respektive fil/mappe ute til høyre i skjermbildet.
* Du har også her tilgang WYSIWIG-editering via linken «Edit File» dersom du klikker filnavnet til dine html-filer. Du får opp siden tilnærmet slik den vises i en nettleser. Du kan enkelt endre tekst og bilder og deretter enkelt lagre etter at endring er fullført.

Vi har en innebygd funksjon for dette i vårt webhotellsystem. Det eneste som trengs å gjøres er å hente html-koden som skal benyttes på websiden, fra cPanel, og lime den inn i html-koden på websiden der søkefeltet ønskes vist. Gjør følgende: Logg inn på cPanel og klikk linken «Setup EntropySearch»under overskriften «CGI Scripts». Marker så med musa, koden som starter med « Om du ønsker å endre utseende på siden som viser resultatet av søk kan du på samme side i cPanel som selve koden ble vist, klikke linken: «Edit Search Results Template» og legge inn alternativ html-kode for denne siden.

Om du skal benytte tellersystemet som finnes i kontrollpanelet så logger du først inn på kontrollpanelet (cPanel) og finner overskriften «CGI Scripts» og under der linken «Counter». Merk så av for «Counter» øverst på siden du nå fikk opp før du endrer de ulike feltene for å komponere ønsket utseende på telleren. Klikk «Preview» for forhåndsvisning. Når du har komponert ønsket utseende klikker du «Make HTML». Noen nye felt dukker opp nederst på siden. Gi telleren et navn hvor det står: «Counter Name (no .dat)». Velg hvilket tall du ønsker telleren skal starte på i feltet: «New Count». Merk så teksten (koden) nederst på siden og kopier den til utklippstavlen. Klikk så knappen «Commit Changes». Du kan nå gå til en hvilken som helst av dine websider og lime koden du har på utklippstavlen inn i din html-kode nettopp der du vil at telleren skal vises. Benytter du FrontPage eller annet WYSIWYG-program, må du gå i html-visning før du limer koden inn.