Spørsmål & Svar

Faktura / Tilbakebetaling

Du kan få tilbakebetalt pengene ved å legge inn en ticket/support henvendelse med ditt konto nummer. Vær oppmerksom på at det ikke vil bli betalt tilbake noe før transaksjonen er registrert på kundesiden.

Et alternativ til tilbakebetaling er å få beløpet motregnet på neste faktura. Du trekker da beløpet du har betalt for mye i fra på din neste innbetaling.