Spørsmål & Svar

Generelt / Bestilling

Et domene er bygd opp av to deler:
1. domenenavn
2. toppnivådomene

Toppnivådomenene er allerede forutbestemt og man må velge mellom de som allerede finnes. Dette kan være slike som - .no .com .net .org osv. Domenenavnet er det som står foran toppnivådomenet. Dette kan velges fritt innenfor rammen av følende:

* små bokstaver (a-z)
* tall (0-9)
* bindestrek (-)

* det må bestå av minst 2 tegn (.info-domener minst 3 tegn) og maksimalt 63 tegn
* det må inneholde minst én bokstav eller én bindestrek
* første og siste tegn i domenenavnet må være bokstav eller tall
* det finnes domener som er reservert eller forbudte å registrere. Se liste her.
* kun organisasjoner registrert i Brønnøysundregisteret kan registerere domener med toppnivåtypen .no
* det kan ikke være identisk med et allerede registrert domenenavn

SUBDOMENE

Når man er eier av et domene kan man i samarbeid med sin ISP (Internett Service Provider) sette opp valgfrie subdomener på sitt domene i den utstrekning aktuelt abonnement tilsier.

Et subdomene består av domene (domenenavn + toppnivådomene) med et valgfritt ord + punktum foran selve domenet.

Eks. med domenet dittdomene.no kan man sette opp subdomenet nyheter.dittdomene.no

Å sette opp et subdomene krever ingen ekstra registrering eller ekstra utgift. Dette er et rent administrativt anliggende. Kunder hos oss kan selv sette opp subdomener gjennom sitt kontrollpanel.

Nei, vær oppmerksom på følgende:

1. For at en webside under et domene med nasjonale tegn (æøå og andre nasjonale tegn) skal fungere, må den besøkende ha installert spesielle tillegg i sin nettleser for å få frem websiden. Om tilleggene ikke er installert vil vedkommende IKKE få frem websiden og vil heller IKKE få feilmelding eller beskjed om at tillegg må installeres. Les mer om hvilke nettlesere det er mulig å installere støtte for nasjonale tegn i.

2. Det kan normalt ikke benyttes e-postadresser i forbindelse med domener som inneholder æøå og andre nasjonale tegn. Man kan unntaksvis få dette til å fungere. Les mer om dette.

3. Ved registrering av et domene med æøå registreres det egentlig to domener. Domenet som inneholder æøå blir som en «kappe» som skjuler det egentlige domenet som blir benyttet av serverne. Dette egentlige domenet kalles ACE-formen av domenet. Når domenet med æøå skrives inn i adressefeltet på en nettleser omfortolker nettleseren dette og finner ACE-formen som den benytter for å hente frem rett webside fra serveren som domenet ligger på. Eks domenet blåbærsyltetøy.no vil få ACE-formen xn--blbrsyltety-y8ao3x.no

Ved registrering av et domene med æøå blir man eier både av normalformen (blåbærsyltetøy.no) og ACE-formen (xn--blbrsyltety-y8ao3x.no). Som eier trenger du imidlertid kun å forholde deg til normalformen av domenet.

4. Det anbefales fra ActiveMedias side å kun registrere domener med nasjonale tegn (æøå og andre nasjonale tegn) med tanke på å reservere domenet i påvente av bedre teknologi. På sikt kan det tenkes at nettlesere og e-postprogrammer som standard vil kunne håndtere denne type domener på lik linje med ordinære domener.

Har du kjøpt og registrert et domenenavn, har du gjort dette én gang for alle, og du blir stående som eier av domenenavnet/webadressen.

Du kan også med eget domene selv velge din e-postadresse i tilknytning til domenet. Hadde du f.eks. registrert domenet "hansen.com", kunne du valgfritt benyttet @hansen.com som e-postadresse med hvilket som helst navn/ord foran @. I tillegg kunne du i praksis opprettet så mange e-postadresser som du bare ville, bare ved å variere ordet foran @.

Adressen er ikke bundet til den serveren der sidene dine ligger slik forholdet som regel er med gratisadresser. Selv om du bestemmer deg for å flytte ditt abonnementet til et annet internettselskap, så beholder du både domenenavnet som adresse til din hjemmeside og e-postadressen(e) som er tilknyttet domenet. Ditt domene er knyttet til deg, til din virksomhet og ikke til hvor siden befinner seg.

Du kan også selv velge domenenavnet, noe som knytter webadressen direkte til din virksomhet. Adressen blir lett å huske, lett å skrive inn i nettleseren.

Ville det ikke være bedre markedsføring å ha denne adressen: prosjekt.no - enn denne?
http://hvasomhelst.no/ultraserver/users/8fs96/prosjekt

Internett består av en hel rekke servere (datamaskiner) knyttet sammen i et globalt nettverk. Enhver hjemmeside som du besøker ligger på en av disse serverne.

Dette betyr at når du ønsker en egen hjemmeside på Internett så må denne i praksis plasseres på harddisken til en av disse serverne. Siden en hjemmeside består av datafiler som tar plass på denne harddisken må denne plassen leies, og denne type leie har således fått betegnelsen «webhotell».

Hos oss får du tilbud om forskjellige typer leieavtale. Vi er behjelpelige med veiledning slik at du kan velge det abonnement som passer best for ditt behov.

I overført betydning - en trenger f.eks. kanskje ikke leie brudesuiten dersom man er på foretningsreise med en kollega, og en trenger kanskje ikke 250 m2 og 40 rom bare for en liten gruppe mennesker. Skal men deriomot ha en stor konferanse trenger en kanskje enda større plass og enda mer tilpassede fasiliteter. Slik er det også med webhotell. Hvor stor plass en trenger og hvilke tilleggstjenester en har behov for varierer fra bedrift til bedrift, fra person til person.

Du kunne i prinsipp skaffet deg en kraftig fastlinje, kjøpt inn utstyr og satt opp din egen webserver, leid én til å drifte serveren for deg og på den måten fått opp hjemmeside uten å gå veien om webhotell. Dette ville imidlertid være tidkrevende og kostbart og de fleste er best tjent med å leie plass på server til en allerede etablert ISP (Internet Service Provider).

Hvorfor kan du ikke benytte hjemmesideplassen som følger internettabonementet ditt?

Du kan benytte deg av dette. Du er imidlertid som oftest avstengt fra å benytte en slik hjemmeside til komersielle formål, og du kan i tillegg ikke benytte deg av ditt eget domenenavn men blir henvist til å bruke en undermappe på domenet til leverandøren.

Tilleggstjenestene som følger en slik hjemmeside er som regel svært begrenset slik at en f.eks. ikke har mulighet til å bruke utfyllingsformularer til bestilling o.l. samt andre CGI-aplikasjoner på hjemmesiden.

I tillegg dreier dette seg oftest om store konsern med en særdeles stor kundekrets. Dette har i andre omgang innvirkning på deres muligheten til å yte personlig support til den enkelte kunde. En spesialisert ISP derimot, tilbyr ofte gratis support sammen med webhotellabonement.

Se forøvrig denne artikkelen (engelsk): http://webmasterbase.com/article/400

Nei. I følge rådende domenepolitikk må man ha et organisasjonsnummer for å kunne registrere .no domener. For registrering av subdomener under f. eks .idrett.no (idrettslag) er ikke eget nummer påkrevd. Det er da nok å sende inn dokumentasjon til Norid om at organisasjonen eksisterer.

For å få et eget organisasjonsnummer må man registrere seg i Brønnøysundsregisteret. Den enkleste måten er å registrere et enkelmannsforetak, det er også gratis å registrere. Du fyller da ut Samordnet registermelding. Behandlingstiden er ca. 3 uker.

For alle andre domener enn .no domener kan du ta kontakt med oss, så gir vi videre instruksjoner.

For .no domener gjøres det på følgende måte:

1. Den gamle eieren fyller ut overføringsskjema og sende det inn til oss per post, faks eller skanne det og sende som e-post. Skjemaet må signeres av den personen som står oppført som juridisk kontaktperson (legal-c) for domenet. Dersom vedkommende ikke har noen tilknytning til bedriften lenger eller ikke er mulig å få tak i, må kontaktpersonen endres før utfylling av skjema. Ta kontakt med oss om dette er nødvendig.

2. Den nye eieren fyller ut et egenerklæringsskjema og sender det til oss per post, faks eller skannet som vedlegg i e-post.

3. Dersom eierendringene gjør at fakturaansvar eller retten til å administrere domenet/webhotellet skal tilfalle noen andre må vi ha særskilt beskjed om dette.

Vær oppmerksom på at det påløper et gebyr på kr. 300 ved eierskifte.

Ja, under domenetypene no, com, net og nu du kan registrere domene som i tillegg til bokstavene a-z, bindestrek og tall 0-9, kan inneholde følgende tegn: áàä·ç·éèê··ñóòôöš·üžæøå

Når et domene først er registrert kan man ikke endre navnet. Om man ønsker et annet domene må man si opp det man har, og registrere et nytt.

NORID = Norsk Registreringstjeneste for Internett Domenenavn

Norid er registreringsenheten for .no-domenet. Dette innebærer at alle domener direkte under .no må være registrert hos Norid.

Oppgaven ble delegert fra organisasjonen IANA (the Internet Assigned Numbers Authority), som opprinnelig hadde det internasjonale ansvaret for delegering av toppnivådomener. Funksjonen ble overført til ICANN (the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) i 1998.

Administrasjonen av .no-domenet skjer i forståelse med det norske Post- og teletilsynet. Norid er en del av UNINETT, et ikke-kommersielt selskap for utvikling og drift av Internett i norsk utdanningssektor. UNINETT eies av Utdannings-og forskningsdepartementet.

Så fremt du betaler for domenet er domenet ditt. Du kan velge å flytte domenet til den leverandøren du selv ønsker.

Det spiller egentlig ikke så stor rolle hvilket kategoridomene man skal velge. Anbefaler et domene som best kan si noe om virksomheten. Unngå bindstrek i domenet (da mange vil skrive feil). Det vanligste er at man velger etter type virksomhet:

.com = commercial - domenet ikke underlagt noen som helst regulering. Her kan hvilket som helst navn registreres av hvem som helst, både personer og bedrifter, bare navnet ikke er opptatt fra før.

.org = organizations, velges gjerne av ideelle/ ikke kommersielle organisasjoner. .biz = for bedrifter som driver forretningsvirksomhet.