Spørsmål & Svar

Server configuration / Annet

Den er som følger:

/home/ditt_brukernavn/public_html/

- hvor du bytter ut «ditt_brukernavn» med det virkelige brukernavnet for ditt webhotell.

Dette må ikke forveksles med begrepet «Remote Directory» som benyttes i forbindelse med FTP. «Remote Directory» for FTP skal være public_html (eller www som også fungerer).

Nei, vi benytter pr i dag kun Linux og Unix-servere. Disse har ikke støtte for ASP. Les mer om alternativet PHP

Ja!

Filene kan legges i hvilken som helst mappe under mappe public_html

Sider som skal inneholde koden «include file» må ha extension shtml (eks index.shtml). Lag en tekst-fil eller html-fil som skal inkluderes og plassér så koden (hvor «filnavn.ext» byttes ut med navnet på filen som skal inkluderes) der hvor innholdet i filen som skal inkluderes skal komme til syne. Les mer om SSI her: http://httpd.apache.org/docs/howto/ssi.html.