Spørsmål & Svar

Virusvask og Spamfilter / Rapporter

Etter du har logget inn, velg fanen "Settings" og deretter "Quarantine Report Settings"


Foreta de valgene som passer for deg og trykk "Save"

Velg fanen "Quarantine"


Du kan velge filtre på denne siden før du trykker på "Run Query"